Veganeset Camping
post@veganesetcamping.no 48075339 / 91128133
Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand

Velkommen til Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand

Velkommen til Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand

Camping 2021: Vi har redusert tal einingar. Ingen bestilling på førehand. Max 3 netter opphald

Veganeset Camping er ein familiedreven campingplass som ligg flott til rett ved Sognefjorden i Sogndal kommune ved fylkesveg 55 og riksveg 13 (nasjonal turistveg) nær Dragsvik Ferjekai, 9 km frå Balestrand sentrum.

Campingplassen er delt opp i naturleg avgrensa områder, med plassar for bubilar, campingvogner og telt. (NB! Redusert kapasitet i 2021)

Straumuttak for campingvogner og bubilar.

5 hytter med god standard, innlagt vatn, toalett og dusj samt 2 campinghytter utan vatn. (Hyttene utan vatn er stengt i 2021 grunna Koronaviruset.)

Veganeset Camping er eit godt utgangspunkt for dagsturar med bil langs dei nemnde vegane og har umiddelbar nærleik til turløyper på Dragsvik og i Balestrand.

Vi ønskjer deg velkommen til Balestrand og Veganeset Camping